Yürütmenin Durdurulması Talepli İptal Davası Açıldı

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 56 saniye okuma süresine sahiptir.

Açık öğretimdeki psikoloji lisans programına ilişkin yürütmenin ivedilikle durdurulması ve kararın iptali istemiyle 16.07.2020 tarihinde Danıştay 8. Dairesi nezdinde 2020/4198 (İstanbul Üniversitesi) ve 22.07.2020 tarihinde aynı daire nezdinde 2020/4401 (Ankara Üniversitesi) esas numaraları ile dava açılmıştır.

Dava dilekçesinde açıklanan ve ilgili Danıştay dairesince resen tespit olunacak nedenler ile İstanbul Üniversitesi Senatosu, Ankara Üniversitesi Senatosu ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, İstanbul ve Ankara üniversiteleri açık ve uzaktan eğitim fakültesi psikoloji açık öğretim lisans programlarının kurulmasına ilişkin işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile yargılamanın duruşmalı olarak yapılmasına karar verilmesi talep edilmiştir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.