Yıpranma Payı Hakkında İmza Kampanyası

İmza kampanyası başlatıldı.

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 57 saniye okuma süresine sahiptir.

Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ile birlikte yürütülen “Yıpranma Payı Hakkımız” kampanyası kapsamında parlamentoya sunulmak üzere bir imza kampanyası metni hazırlanarak kamu/özel sektör ya da uzmanlık alanı ayrımı olmaksızın tüm meslektaşların imzasına açıldı. Aşağıdaki bağlantıdan erişilebilen metni yaygınlaştırabilir, ıslak imzalı olarak doldurduktan sonra 20 Ekim 2018 tarihine dek Genel Merkezimize ulaştırabilirsiniz.

İmza Metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.