WISC-IV SERTİFİKASYON KRİTERLERİ

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV eğitimi Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi ve Şubelerinde...

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 10 saniye okuma süresine sahiptir.

Değerli meslektaşlarımız,

 

Bildiğiniz üzere Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV eğitimi Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi ve Şubelerinde verilmeye başlanmıştır. Aşağıda söz konusu eğitimin sertifikasyon süreci ile ilgili ölçütler bilgilerinize sunulmuştur.

 

1)      Projede belirli sayıda uygulama yaparak,  projeye destek olan psikologlar raporlamaya ilişkin eğitimi aldıktan sonra 5 adet uygulama ve rapor sunarak, rapor ve uygulama formlarının ilgili eğitmenler tarafından değerlendirilmesi ve uygun bulunması sonucunda sertifika alabileceklerdir[1].

 

2)      Klinik Psikoloji yüksek lisans ve doktora programında olup, proje ekibinden Zeka Testleri dersi kapsamında WISC-IV eğitimi almış olanlar, 5 adet uygulama ve rapor sunarak, rapor ve uygulama formlarının değerlendirilmesi ve uygun bulunması sonucunda sertifika alabileceklerdir. [2]

 

3)       WISC IV’ü eğitimleri sırasında öğrenen diğer Klinik Psikoloji YL ve Doktora öğrencileri dernek eğiticilerinin açabilecekleri uygun sınavda başarılı olurlarsa sertifika alabileceklerdir. Bu sınavda başarılı olamayanlar  kısa süreli WISC-IV eğitimi programına katılarak bilgilerini tazeleyerek bu kurs sonu sınavında başarılı olurlarsa sertifika alabileceklerdir.[3]

 

4)       TPD onaylı WISC-R sertifikası olan uygulamacılar kısa süreli kursa (32 saat) katılabilecekler ve kurs sonunda kursun gerekliliklerini yerine getirdiklerinde sertifika alabileceklerdir.

 

5)  Yukarıdaki 4 koşulu da sağlamayan psikologlar, WISC IV uzun süreli kursa (64 saat) katılabilecekler ve eğitim sonunda sınav gerekliliklerini yerine getirdiklerinde sertifika alabileceklerdir.

 [1] Bu kişiler TPD Genel Merkez ve şubelerde açılan WISC-IV kısa dönem ve uzun dönem eğitimlerinin raporlama ile ilgili oturumlarına katılarak eğitimlerini tamamlayabilirler. Eğitimlerin raporlama oturumlarına katılacak kişilerin, eğitimlerin ilan edilmesini takiben katılmak istedikleri eğitim için kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Başvuru tarihlerinde yoğunluk olması durumunda başvurular sıraya alınacaktır. 

 

[2] Bu kişilerin öncelikle TPD Genel Merkez ile iletişime geçmesi ve sonrasında uygulama raporlarını, raporları değerlendirecek eğitimlere iletilmek üzere, TPD Genel Merkez ofisine elden veya kargo yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

 

[3] Söz konusu sınav TPD WISC-IV eğitmenleri tarafından yapılacaktır. Sınava girmek isteyen kişiler, TPD Genel Merkez, İstanbul, İzmir ve Bursa Şubelerine isim yazdırarak kendilerine bildirilen tarihte sınava girebileceklerdir. Sınav ücreti kısa süreli eğitim ücreti ile aynıdır.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.