Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları VIII

Savaş ve Barış Ortamında Ruh Sağlığı; 1. Duyuru

0%
*Bu yazı tahmini 9 dakika 19 saniye okuma süresine sahiptir.

Ruhsal Travma Toplantıları’nın Sekizincisini 5-7 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştiriyoruz.

Savaşın ve çatışmaların ülke ve bölge insanını çok yorduğu, yıprattığı yıllardan geçiyoruz. Çatışmalar, kayıplar, ölümler, göçler insanları ruhsal açıdan olumsuz etkileyen olaylardır. Bu olayların ortak özelliği insan elinden kasıtlı olarak ortaya çıkmaları ve uzun bir zaman dilimine yayılmalarıdır. Süreğen toplumsal travmaların insan ruh sağlığını olumsuz olarak etkilediği bilinmektedir. Gerek travmatik stres gerekse başta duygudurumla ilişkili olan pek çok sorun ortaya çıkmakta ve süreğenleşebilmektedir.

Ülkemiz ve bölgemiz ne yazık ki süreğen toplumsal travmaların çok yaşandığı bir coğrafyada bulunmaktadır. Yıllardır devam eden bu sorunlar ve etkileri daha uzun yıllar sürecek gibi gözükmektedir. Toplum ruh sağlığı çalışanları olarak bu etkilenmeleri azaltmak için yeterliliğin artması gerekmektedir. Ruh sağlığı ve insan hakları çalışanları olarak diğer bilim dalları ve uzmanlık alanları ile birlikte alandaki bilgi ve deneyimlerimizi artırmamız gerekmektedir. Ruhsal Travma toplantıları farklı uzmanlık dallarının katılımı ve farklı içerikteki konuları ile bize böylesi bir zenginlik sunmayı hedeflemektedir.

Bu zenginlik çerçevesinde savaşı, şiddeti, sonuçlarını ve nedenlerini çok çeşitli yönleri ile incelemeyi ve tartışmayı hedefledik. Ağırlığı ise çözüm yolları üzerine vermeye çalıştık. Toplumsal çözüm yolları kadar Ruhsal sorunlara yönelik bireysel yaklaşımlarda gündemimizde oldu. Psikoterapilerden biyolojik tedavilere kadar olan tüm gelişmeleri zengin bir çerçeve içerisinde paylaşmayı tasarladık. Bu alanda ülkemizin diğer bölge ülkeleri için önemli bir model oluşturacağını da düşünmekteyiz. Bunun da yolunun ortak çalışma, bilgi ve deneyim artırımından geçtiğine inanıyoruz.

Bir taraftan çatışmaların yaşandığı ya da yoğunlaştığı, iç ve dış göç hareketlerinin gittikçe önemli olduğu, bazı illerimizde toplumsal dokunun değiştiği bir süreçten geçmekteyiz. Bu tür zamanların uyumsuzluk ve ötekileştirmeyi artırabilmektedir. Kadınlar, çocuklar ve yaşlıların bu olumsuz dönemlerden daha fazla etkilenebildiği bilinmektedir. Ruhsal ve toplumsal yaklaşımlara, üstelik uzun dönemli olarak gereksinim duyulmaktadır. Ruhsal Travma toplantıları savaşın, çatışmanın mültecilik de dahil farklı yönlerinin tartışılmasına olanak sağlayacaktır.

İnsanlara destek olabilmek için sorunun doğru tanımlanması gerekmektedir. Bunun için ise yol gösterici ölçütlere ihtiyaç duyulur. Toplantılar süresince tanı ölçütleri de dahil farklı kılavuz ve ölçütler üzerinde çalışmalar yapılacaktır.

Ortak deneyim ve bilgi paylaşımının öneminin farkında olarak katılım ve katkılarımızın zor durumdaki insan ve topluluklara fayda sağlayacağı açıktık. Alanla ilgili tüm çalışanları ortak toplantı mekanımıza davet etmekteyiz, katkılar önemli bir zenginlik yaratacaktır.

Görüşmek dileğiyle.

 

DÜZENLEYEN KURUMLAR

Kocaeli Üniversitesi SBE Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları Birimi

Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi

Türk Psikologlar Derneği Travma Birimi

Türk Tabipleri Birliği

Norveç Tabipleri Birliği

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Adli Tıp Uzmanları Derneği

 

DÜZENLEME KURULU

A. Tamer Aker

(Kocaeli Üniversitesi SBE Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları Birimi)

A. Ufuk Sezgin

(Türk Psikologlar Derneği)

Bjorn O. Hoftvedt

(Norveç Tabipleri Birliği)

Burhanettin Kaya

(Türk Tabipleri Birliği)

Metin Bakkalcı

(Türkiye İnsan Hakları Vakfı)

Şahika Yüksel

(Türkiye İnsan Hakları Vakfı)

Şebnem Korur Fincancı

(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)

Taner Yılmaz

(Türkiye Psikiyatri Derneği)

Ümit Ünüvar

(Adli Tıp Uzmanları Derneği)

 

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU ÜYELERİ alfabetik olacak

Andreas Maercker

Ayşen Coşkun

Ayşe Devrim Başterzi

Ayten Zara

Babur Yusufi

Banu Yılmaz

Bedirhan Üstün

Cem Cerit

Christian Prost

Ebru Toksoy

Elif Kırmızı Alsan

Eline Thorfleifsson

Emin Önder

Feride Aksu

Feyza Çelik

Halis Ulaş

Hamide Ünal

Hira Selma Kalkan

Ilgın Gökler Danışma

Işık Karakaya

Jack Saul

Mehmet Zihni Sungur

Mowadat Hussain Rana

Mustafa Sercan

Nadir Arıcan

Nora Sveaass

Nuray Karancı

Önder Kavakçı

Önder Özkalıpçı

Öznur Acicbe

Pınar Önen

Raşit Tükel

Roderick Orner

Sezai Berber

Soren Buus Jensen

Stuart Turner

Susan Klein

Şahika Şişmanlar

Tanık Tuba Akyüz

Tunç Alkın

Ulrich Schnyder

Ümit Biçer

Vedat Şar

Vincent Iacopino

Yüksel Baykara Acar

 

KONU BAŞLIKLARI

SAVAŞIN BİREYSEL VE TOPLUMSAL ÇERÇEVESİ

• Savaş ve barışın kuşaklararası aktarımı

• Savaşa karşı şiddetsiz direniş biçimleri

• Barış süreci ve çatışma çözümü

• Savaş, göç ve mültecilik

• Savaşta insan hakları ve hukuk

• Hakikat, adalet ve travmanın onarımı

• Toplumsal travma

• Süreğen savaşta toplumsal baş etme yöntemleri

• Savaş ve sanat

• Savaş ve medya

• Şiddetten savaşa; yıkıcılığı anlamak

• Yaşam dürtüsü, ölüm dürtüsü; eros ve thanatos

• Ruhsal kuramlar çerçevesinde savaşı anlamak

• Ötekileştirme ve savaş

• Ayrımcılığın kökeni ve ruh sağlığına etkileri

SAVAŞIN RUHSAL TRAVMATİK ÇERÇEVESİ

• Savaş ve Yas

• Savaşın askerler ve siviller üzerindeki etkileri

• Süreğen travmaların nörobiyolojik etkileri

• Travmanın ruhsal etkilerinin onarımında toplumsal barışın rolü

• Savaş Nevrozu’ndan Travma Sonrası Stres Bozukluğuna; Tarihsel süreçte tanı  ölçütleri

• Travma ve bellek

• Travma ve travma sonrası gelişim

• Gen - çevre etkileşim bağlamında ruhsal travma ile ilişkili hastalıklar

SAVAŞTA RUHSAL SORUNLAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ

• Askeri psikiyatri

• Savaş ve sağlık çalışanları

• Savaşın halk sağlığı sonuçları

• Ağır ruhsal sorunları olan kişiler ve afet ortamındaki tedavileri

• Ruhsal travma hastalıklarında tedavi yaklaşımları

• Ruhsal travma ve ilişkili sorunlarda psikososyal destek ve psikoterapiler

• Savaşın ortamında kadın, çocuk, yaşlı ya da engelli olmak

 

GENEL BİLGİLER

Toplantı Yeri: Ortaköy Princess Hotel, Ortaköy

Detaylı bilgi için bkz. www.ruhsaltravma2014.org

Toplantı Dili: Türkçe ve İngilizce. Her iki dilde eş zamanlı çeviri yapılacaktır.

Kredilendirme: Toplantı TTB/STE tarafından kredilendirilecektir.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Toplantı Tarihi: 5-7 Aralık 2014

Toplantı içeriği ile ilgili (Panel, Çalışma Grubu, Poster, Sözlü Bildiri)

Önerilerinizi 1 Mayıs 2014 tarihine kadar bekliyoruz.

 

İLETİŞİM ADRESLERİ

Bilimsel Konular ile ilgili yazışmalar

info@ruhsaltravma2014.org

Kayıt & Konaklama ile ilgili yazışmalar

ruhsaltravma2014@flaptour.com.tr

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.