Türk Psikologlar Derneği Travma Çalıştayı

Travma, afet ve krizlere müdahale alanında çalışan meslektaşlarımızı bu çalıştaya davet ediyoruz. Ortak akıl ve katılımla bu alanda en etkin çalışabileceğimiz..

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 37 saniye okuma süresine sahiptir.

Değerli meslektaşlarımız, 

Travmatik olaylar doğaları gereği birçok zaman hiç beklenmedik zamanlarda gerçekleşip bizleri hazırlıksız yakalamaktadır.  Kriz, afet ve travmatik olaylara en etkin şekilde müdahale edebilmek, gönüllü havuzları oluşturulmasını organize etmek, psikolojik ilk yardım ve krize müdahale eğitimlerini yürütmek ve bu alanda Türkiye örnekleri üzerinden oluşturulacak materyallere olan ihtiyacımızı giderebilmek amacıyla bir çalıştay düzenlenecektir.

Travma, afet ve krizlere müdahale alanında çalışan meslektaşlarımızı bu çalıştaya davet ediyoruz. Ortak akıl ve katılımla bu alanda en etkin çalışabileceğimiz yöntemleri ortaya koyacağımıza inanıyoruz.

Katılım durumunuzu en geç 19 Haziran Cuma gününe kadar bilgi@psikolog.org.tr adresinden ya da 312 425 67 65-532 727 81 28 no.lu telefonlardan TPD Genel Merkez ofisine bildirmenizi rica ederiz. 

 

Yer: İstanbul Ticaret Üniversitesi-Eminönü Yerleşkesi (Merkez Yerleşke)

Adres: Ragıp Gümüşpala Cad. No:84 Eminönü/İstanbul

Tarih: 28 Haziran 2015 Pazar

Saat: 10.00-17.00

 

Çalıştayın programı ve detayları daha sonra duyurulacaktır.

Saygılarımızla,

Türk Psikologlar Derneği

Genel Merkez Yönetim Kurulu

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.