SOMA Maden Faciasının İkinci Yıldönümü

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 16 saniye okuma süresine sahiptir.

Bugün Soma’da 301 işçinin öldüğü maden faciasının ikinci yılı. Başka facialarla art arda sarsıldığımız son bir yılda zihinlerde arka planda kalmış gibi düşünülse de, Soma bu ülke için asla unutulmayacak çok sayıda travmatik olaydan biridir. Soma faciasının ortaya çıkmasında insan ihmali ve hatasının rolü tartışmasızdır. Türkiye’deki ilk maden faciası örneği olmaması, Türkiye’de çok sayıda maden kazasında ve başka iş kazalarında binlerce işçinin yaşamını yitirmiş olduğu gerçeği, etkilenen insan sayısı, madenlerde çalışma koşulları ve bu koşullarda köklü değişimler sağlayacak kararların halen uygulamaya konmaması gibi pek çok neden, Soma madeninde yaşananları “kaza” olmaktan çıkarmakta, psikososyal sonuçlarını da katlayarak arttırmaktadır.

Soma’da ya da işçi ölümlerine neden olan başka olaylarda yaşananların “kaza” ya da “kasıtlı” olarak sınıflandırılması, sosyal ve politik anlamı nedeniyle büyük önem taşısa da, psikolojinin penceresinden farklı bir doğurguya da sahiptir. Travmatik olayların psikososyal sonuçları, kısmen olayın türüne bağlıdır ve sistematik çalışmalar, insanın dahli olduğu travmaların doğa olaylarına bağlı olanlara göre, daha yüksek oranda travmayla ilişkili psikopatolojiye yol açma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Unutmadığımız Soma’yı, 2. yılında bir kez daha anarak, kaybettiğimiz canlara yenilerinin eklenmemesi için, herkesin üzerine düşen sorumluluğu hatırlamasını umut ederiz.

 

Türk Psikologlar Derneği

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.