Sağlık Bakanlığı Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımları

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 13 saniye okuma süresine sahiptir.

28.05.2014

Değerli üyelerimiz;

22 Mayıs 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanmış olan klinik psikolog ve psikoloğun çalışma alanlarını, yetki ve sorumluluklarını içeren "Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik" birçok üyemiz gibi yönetim kurulu tarafından da hayal kırıklığıyla karşılanmıştır.

Bu yönetmelikte ne psikologlar ne de klinik psikologlar bağımsız bir meslek grubu olarak tanımlanmamış ve eğitim gördükleri alanlarda yapabilecekleri uygulamalar konusunda uygulama yetkileri daraltılmıştır.

Türk Psikologlar Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak psikologların ve klinik psikologların hak, yetki ve sorumluluklarının uluslararası eğitim ve meslek örgütleri tarafından yıllar önce belirlenmiş kriterlerle tanımlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Uluslararası İş Örgütü (ILO), Avrupa Psikoloji Birliği (EFPA) gibi birçok kurum bu konuda çok açık tanımlamaları yıllardır kullanmakta ancak ülkemizde bunun yerine kaynağı belirsiz bazı tanımlamalar ve düzenlemeler senelerdir dayatılmaktadır.

Daha önce yine Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmaya konan yönetmeliğe karşı açtığımız yürütmeyi durdurma davası devam etmektedir. Bu yönetmelik için de avukatımızla görüşmelerimiz devam etmektedir. Görüşmeler sonucunda hem şubelerimiz hem de dernek temsilcileri ile iletişime geçerek kurumsal ve bireysel dava açma konusunda bilgilendirme en kısa zamanda yapılacaktır.

Saygılarımızla

 

Türk Psikologlar Derneği

Genel Merkez Yönetim Kurulu

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.