Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı Hakkında Ara Bilgilendirme

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 13 saniye okuma süresine sahiptir.

 Değerli Üyelerimiz,

“Ruh Sağlığı Yasa Tasarısına” yönelik askı süreci 10.12.2017 tarihinde sona ermiştir. Bu süreçte üyelerimizden çok sayıda geri bildirim almış olmak mesleğimiz ve geleceğimiz adına bizleri bir kere daha umutlandırmıştır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

Bildiğiniz gibi yasa tasarısının askıya çıkması, ilgili meslek örgütlerinin tümüyle uzlaşı içerisinde olduğu anlamına gelmemektedir. Tasarının kimi maddelerine dair değişik meslek örgütlerinin farklı hassasiyetleri vardır. Mevcut metin, bu farklı hassasiyetlerin birbirine "olabildiğince yakınlaştırılmış" halini içermekle birlikte, bu tür askı süreçlerinin kaçınılmaz olarak hiç bir meslek örgütü açısından tam olarak tatmin edici düzeye ulaşması olanaklı değildir. Nitekim bu geri bildirim sürecinde farklı meslek örgütlerinde doğal olarak oldukça farklı hassasiyetlerin belirginleştiği gözlemlenmiştir. Şimdiye kadar bu süreci, katılım göstererek ve tasarıyı kamusal yarar ve üyelerimizin mesleki haklarını ön plana alarak azami düzeyde etkileme hedefiyle yürüttük. Bu noktada, tasarının hazırlık aşamasındaki çalışmalara katılımımızın, mesleğimizin tasarıda en doğru şekilde temsil edilmesini sağlamak amaçlı olduğunu ve yasa tasarısının tarafımızca onaylanacak olmasının, ancak ilkelerimiz ve üyelerimizin mesleki hak ve yetkilerine uygun bir metnin ortaya çıkması koşulunda mümkün olabileceğini önemle vurgulamak isteriz. Bu koşulların aksi hiçbir durum içinde yer almayacağımızı belirtmek isteriz.

İlgili komisyon yasa tasarısına son halini vermek üzere Ocak ayı ortası itibarıyla tekrar bir araya gelecektir. Türk Psikologlar Derneği olarak biz de diğer meslek örgütleri gibi komisyonda olacağız ve meslektaşlarımızdan gelen geribildirimler ve 40 yılı aşkın bir zamanda oluşturulmuş yasal düzenlemelere ilişkin benimsediğimiz ilkeler doğrultusunda, ancak arkasında durabileceğimiz bir tasarıya ulaşma koşuluyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

 Saygılarımızla bilginize sunarız.


 Prof. Dr. Gonca SOYGÜT PEKAK

TPD Genel Yürütme Kurulu (Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulları)

ve TPD Ruh Sağlığı Yasa Tasarı Danışma Kurulu  A.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.