Psikoloji Lisans Eğitiminde Sorunlar ve Öneriler Çalıştayı

Çalıştay 7 Aralık 2019 Cumartesi günü Ankara’da düzenlendi.

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 10 saniye okuma süresine sahiptir.

Alanda çalışan meslek mensupları, Türkiye ve KKTC’den Türk Psikologlar Derneğinin çağrısına yanıt veren 35 psikoloji bölümünün öğretim elemanı ve lisans öğrencisi temsilcileri ile dernek teşkilatının temsilcilerinden oluşan 54 katılımcı, psikoloji lisans eğitiminde öne çıkan sorunları gündeme aldı.

Çalıştayın ilk oturumunda Genel Başkan Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu’nun güncel durum tespitine yönelik bilgilendirmesini Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) ve psikoloji öğrencilerini temsilen TPÖÇG Başkanı Türker Ceyhun Göksügür’ün paylaşımları izledi. Devlet üniversitelerini temsilen Çankırı Karatekin Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yeşim Yasak ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nur Okutan ve vakıf üniversitelerini temsilen Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Doğan Kökdemir ise eğitimde karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini içeren konuşmalarını gerçekleştirdi.

Öğleden sonraki oturum ise çalıştayın sonuç raporunda yer alması istenen konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Çalıştay sırasında ana hatları şekillendirilen sonuç raporu, en kısa sürede kamuoyu, Cumhurbaşkanlığı, parlamento, YÖK, YÖKAK, YÖDAK, ilgili bakanlıklar ve üniversite rektörlükleriyle paylaşılacak.

 

   

    

  

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.