Psikologların 'Sağlık Bilimi Lisansiyeri' Sayılmasının İptali Hakkında Kamuoyu Bilgilendirmesi

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 58 saniye okuma süresine sahiptir.

Psikologların “Sağlık Bilimi Lisansiyeri” Sayılmasının İptali Hakkında Kamuoyu Bilgilendirmesi

 

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) 1990 yılında, fen edebiyat fakültelerinden psikolog olarak mezun olanların “Sağlık Bilimi Lisansiyeri” sayılması gerektiğine karar vermişti. (Ek_1) Bu görüş doğrultusunda da haklarında, 657'nin 36. maddesi hükmü gereğince bir derece uygulanması gerektiği bildirilmişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜAK’a yaptığı 15.12.2015 tarihli başvurusunda, “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri" kadrolarına alım yapılacağını bildirmiş ve Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü mezunlarının “Sağlık Bilimi Lisansiyeri” sayılıp sayılmayacağını sormuştur. YÖK Başkanlığı da cevap yazısında, 24.02.2016 tarihili Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar gereği, psikologların 2547 sayılı yasaya dayanarak “Sağlık Bilimi Lisansiyeri” sayılmayacakları Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bildirmiştir (Ek_2)

İlgili karara herhangi bir gerekçe sunulmadığı gibi karar 657 sayılı yasanın 36. Maddesine de ters düşmekte ve psikologların kazanılmış haklarını elinden almaktadır.

Türk Psikologlar Derneği olarak söz konusu yürütme kurulu kararının kaldırılması ve yaşanan hak kayıplarının giderilmesi için İdari Yargı’da dava açılması sürecini başlattığımızı bildiririz.

 

Saygılarımızla,

 

Türk Psikologlar Derneği

Merkez Yönetim Kurulu 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.