Psikologlar İçin Etik Öğretim El Kitabı çıktı

Prof. Dr. Yeşim Korkut'un hazırladığı, alanda bir ilk olma niteliği taşıyan Psikologlar İçin Etik Öğretim El Kitabı...

0%
*Bu yazı tahmini 4 dakika 15 saniye okuma süresine sahiptir.

Değerli üyelerimiz,

Prof. Dr. Yeşim Korkut’un hazırladığı, alanda bir ilk olma niteliği taşıyan Psikologlar İçin Etik Öğretim El Kitabı’nın Türk Psikologlar Derneği tarafından yayıma hazırlanmış olduğu haberini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duymaktayız.

Türkiye’de 2000 yılından beri ivme kazanan Psikolojide Etik çalışmalarının bir olgunluğa erişme noktası olarak değerlendirdiğimiz bu eser, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış Psikolojide Etik çalışmalarını ilk defa ayrıntılı bir şekilde derlemekte, EFPA Dernekler-Üstü Etik Yönetmeliği (EFPA Meta Code of Ethics) ve EFPA Psikologlara Etik Öğretimi için Tavsiyeler Metni (EFPA Recommendations for Teaching Ethics for Psychologists) gibi metinleri Türkçe’ye kazandırmakta ve Türkiye’de çalışan psikologların ve öğrenim gören psikoloji öğrencilerinin erişimine sunmaktadır.

Psikologlar İçin Etik Öğretim El Kitabı öğretim üyeleri için de detaylı ders önerileri ve kapsamlı bir okuma listesi iletmektedir. Etik eğitimi boyunca yararlanılabilecek özgün ve Türkiye kültüründe gözlenebilecek vakaları alanyazına katan bu eserle birlikte gelen DVD, Etik eğitimini öğrenciler ve öğretim üyeleri için daha dinamik kılabilecek vaka tartışmaları ve canlandırmalar içermektedir. Bu konuda yazılan ilk Türkçe kaynak olma özeliği taşıyan bu eserin, “Psikolojide Etik” dersinin psikoloji müfredatının ayrılmaz bir parçası olmasını mümkün kılacağına inanıyoruz.

Prof. Dr. Yeşim Korkut tarafından hazırlanan bu eserin, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunması, alanda çalışan uzmanlarımıza etik ikilemlerde yol göstermesi, öğretim üyelerimizin eğitim kütüphanelerinin önemli bir parçası olması dileğiyle.

Yrd. Doç. Dr. Yudit Namer

TPD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi/Etik Sorumlusu

 

Psikologlar İçin Etik Öğretim El Kitabı

I. Bölüm: Etik öğretimi, psikoloji bilimi ve meslek örgütümüz için neden önemlidir?

 

II. Bölüm: Etik ile ilgili temel kavramlar

1. İlke etiği

2. Zorunlu etik ve hedeflenen etik

3. Değerler

4. Etik ikilem ve etik ihlal

5. Etik karar verme süreci

6. Kültüre has oluş ile evrensel öğeler taşıma

7. Sürekli etik eğitimi

 

III. Bölüm: Türk Psikologlar Derneğinde yapılan etik ile ilgili çalışmalar

1. Yönetmeliklerimizin hazırlanma süreci

2. Etik kurullarımız ve etikle ilgili eğitim, tanıtım ve temsil çalışmaları

3. Etikle ilgili ülkemizde yapılan çalışmalar kendi ülkemizde yeterince bilinmekte midir?

4. Etik çalışmalarımız ve gelecek

 

IV. Bölüm: Etik dersleri için öneriler

1. Temel kavramlara bakış

2. Etik öğrenirken kullanılabilecek yeni yöntemler

Vaka 1-15

3. Model olmak

4. Filmlerin kullanımı

 

V. Bölüm: Etik derslerinde ele alınacak önemli dokümanlar

1. Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği hakkında

2. Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği hakkında

 

VI. Bölüm: Ekler: Etik yönetmelikler ve önemli uluslararası etik metinleri

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.