Ortak Basın Açıklaması

Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında dört meslek örgütü ortak basın toplantısı düzenledi.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 50 saniye okuma süresine sahiptir.

 
Dünya Ruh Sağlığı Federasyonunca 1992 yılında ilan edilmesinden bu yana her yıl Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kutlanmakta olan 10 Ekim tarihinde derneğimiz bu yıl Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneğinin katılımıyla ortak bir basın açıklamasında bulundu. Saat 10.00'da Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezinde düzenlenen ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı ile Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanının yer aldığı basın toplantısında ortak metin Türkiye Psikiyatri Derneği adına Genel Sekreter Koray Başar tarafından okundu.
 
"Aşağıda imzası olan meslek örgütleri olarak bizler,
“Değişen dünyada gençlerin ruh sağlığı” temasını vurguladığımız bugünde, ruh sağlığının, sağlığın çok önemli bir parçası olduğunun ve ruh sağlığı hizmetinin toplumun her bireyi için bir hak olduğunun altını yeniden çizmek isteriz.
Sevgi, saygı, adalet ve eşitliğin hâkim olduğu, karşılıklı anlayış ve uzlaşma temelinde oluşturulmuş sağlıklı yaşam ve çalışma ortamlarında geçireceğimiz 10 Ekimler dileğiyle tüm insanlığın 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününü kutluyoruz."
 
 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.