II. Travma Sempozyumu

8-9 Aralık 2018 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 42 saniye okuma süresine sahiptir.

 

Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Öğrenciler;

Sizleri Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi tarafından düzenlenen ve 8-9 Aralık tarihleri arasında “Çocuklar ve Ergenler: Kırılganlıktan Sağlamlığa” ana temasıyla gerçekleştirilecek olan II. İzmir Travma Sempozyumu’na davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Bu yıl çocukluk ve ergenlik döneminin kırılganlığa ve örselenmeye açık doğası ile travmanın dönüştürücü gücünü bir arada düşünerek, sempozyumun temasına "Kırılganlıktan Sağlamlığa" adını verdik. Ülkemizin önde gelen bilim insanlarını ve uzmanlarını konuşmacı olarak ağırlayacağımız sempozyumda, örseleyici yaşantıların çocuk ve ergen ruh sağlığı üzerindeki etkilerini, koruyucu ve önleyici müdahaleleri ve alanda çalışan uzmanların deneyim aktarımlarını konu edinen konferans, panel ve çalışma grupları yer alacaktır.

Sempozyumun, sizlerin katılımıyla, bilimsel bilginin üretimi ve paylaşımına ve ruh sağlığı çalışanları arasındaki ağın güçlenmesine katkı sağlayacak bir platform oluşturmasını umuyoruz.

İzmir'de görüşmek dileğiyle...

TPD İzmir Travma, Afet ve Kriz Birimi

Sempozyum Düzenleme Kurulu

https://tpdizmiretkinlik.wixsite.com/travmasempozyum

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.