Diplomasız, Psikolog Unvanı ile Çalışan Kişi Hakkında Basın Açıklaması

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 46 saniye okuma süresine sahiptir.

Son günlerde basına yansıyan ve gelen şikayetler doğrultusunda yapılan incelemelerde psikoloji diploması olmadığı halde psikolog unvanıyla çalıştığı görülen kişi hakkında yasal yollara başvuracağımızı, Derneğimizin sürecin takipçisi olacağını, meslek haklarımızı koruyacağımızı ve her zaman toplum ruh sağlığına tehdit oluşturabilecek bu gibi faaliyetlerin karşısında duracağımızı kamuoyuna ve meslektaşlarımıza duyururuz.

Bu vesileyle psikolojik destek hizmeti alınacak kişilerin ruh sağlığı alanındaki yetkinliklerinin sorgulanması gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.

Türk Psikologlar Derneği

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.