CFT ile IMS Toplantısı

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 51 saniye okuma süresine sahiptir.

Child and Family Training (CFT) temsilcileri ve Türk Psikologlar Derneği bünyesindeki yürütücüler arasında 29.05.2020 tarihinde toplamda altı(6) katılımcı ile video konferans toplantısı gerçekleştirildi. David Glasgow, Jenny Gray, Phil Jimmieson, İlkiz Altınoğlu Dikmeer, Mine Cihanoğlu ve Mehtap Tufan'ın katıldığı video konferansta pandemi sürecindeki çevrimiçi eğitim olanakları, IMS eğitiminin geliştirilmesi, Türkiye'ye uyarlanması ve yaygınlaştırılması ve Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ÇİİÖDER) ile birlikte düzenlenmesi planlanan eğitimlerin geleceği gündem maddeleri görüşüldü.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.