ESKİŞEHİR ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 41 saniye okuma süresine sahiptir.

GENEL KURUL İLANI

 

 

 

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ 

ESKİSEHİR ŞUBESİ’NDEN

 

 

Türk Psikologlar Derneği Eskisehir Şubesi’nin Olağan Genel  Kurul toplantısı  04 Şubat 2017 Pazar günü  15:00-17:00 saatleri arasında, Adımlar Sanat  toplantı salonu, İsmet İnönü Cad.17/B Eskisehir   adresinde  aşağıda yazılı olan gündemle yapılacaktır.

Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 11 Şubat 2017  Pazar günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

 

                                                                     

                            TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

                                                                                  ESKİSEHİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU                                                                  

 

Gündem:

a)      Yoklama ve dernek başkanının açılış konuşması

b)      Başkanlık divanı üyelerinin seçimi

c)       Saygı duruşu

d)      Yönetim Kurulu’nun çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması

e)      Denetleme Kurulu’nun denetleme raporunun okunması

f)      Yönetim ve denetleme kurulları raporları üzerinde görüşme, oylama ve Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üyelerinin ayrı ayrı aklanması

g)      Yönetim kurulu Seçimi

h)        Denetleme kurulu Seçimi

İ)        Yönetim kurulunun gelecek çalışma dönemi programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi ve oylanması

ı)      Dilek ve öneriler

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.